PhDr. Blanka Altová, Ph.D.


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Badatelská témata


 • Uměleckohistorická topografie a urbanistický vývoj Kutné Hory

 • Sakrální architektura evangelíků a tzv. malých křesťanských církví na území habsburské monarchie a České republiky

 • Historiografické, umělecké a restaurátorské strategie utváření české národní identity v 19. a 20. stoletíStudium a zaměstnání


Vystudovala dějiny umění a historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1973-1978). Titul PhDr získala v oboru dějiny a teorie umění v roce 1984 tamtéž. V roce 2009 získala titul PhD v oboru historické antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Působila jako odborná pracovnice v Okresním muzeu v Kutné Hoře a v Ústavu dějin umění AV ČR, jako pedagožka působila na litomyšlské Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a v Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy technologické v Praze a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (doposud).Nejvýznamnější publikace


 • Kutná Hora, Helena Štroblová – Blanka Altová (eds.), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000

 • „Kutná Hora a jezuité. Město jako obraz.“ Altová, Blanka. In: Kutná Hora v době baroka / Praha : Státní oblastní archiv v Praze, 2005 s. 13–36.

 • Obrazy ráje ve výtvarném umění křesťanského Západu v době středověku. Altová, Blanka. In: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách / Praha : Herrmann a synové, 2008 s. 197–262.

 • Město Kutná Hora jako český barokní prostor? Konkretizace obrazu Kutné Hory jako českého prostoru v době baroka v urbanistické koncepci města, ve výtvarném umění a v Kořínkových Starých pamětech kutnohorských. Altová, Blanka. Lidé města. = Urban People. 11, č. 1, (2009,) s. 3–68

 • Možnosti studia evangelické sakrální architektury.Altová, Blanka. Lidé města. = Urban People. 11, č. 3, (2009,) s. 493–552

 • Kostely českých evangelických sborů z hlediska teorie kolektivní paměti. Blanka Altová. In: Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918) / Ústí nad Labem : Albis International, 2010 s. 311–332.

 • Druhý život kostela sv. Barbory v Kutné Hoře: jedna z kapitol obnovy katedrály v 19. století. Blanka Altová. Lidé města. = Urban People Roč. 15, č. 3 (2013), s. 325–390

 • Altová, Blanka - Nešpor, Zdeněk R. Architektura omezení: středoevropské protestantské kostely v éře protireformace v komparativní perspektivě I. Blanka Altová, Zdeněk R. Nešpor. Lidé města. = Urban People Roč. 15, č. 1 (2013), s. 87–132

 • Altová, Blanka - Nešpor, Zdeněk R. Architektura omezení: středoevropské protestantské kostely v éře protireformace v komparativní perspektivě II.. Blanka Altová, Zdeněk R. Nešpor. Lidé města. = Urban People Roč. 15, č. 3 (2013), s. 469–509

 • Relikty kultu sv. Františka Xaverského v Kutné Hoře v 17. a 18. století. Blanka Altová. In: Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích / Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 s. 14–22.

 • Po stopách kultu Kutnohorské Panny Marie. Blanka Altová. In: Salve regina : mariánská úcta ve středních Čechách / Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze, 2014 s. 189–217.
Poslední změna: 21. leden 2021 19:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám