• Magisterské studium

Magisterské studium

Magisterské studium v programu Dějiny moderní evropské kultury je dvouleté zakončené úspěšným složení státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce.


Cílem programu je poskytnout komplexní vzdělání v oblasti evropských kulturních dějin, umožňující absolventům kvalifikovaně reflektovat, interpretovat a prakticky navazovat na kulturní zázemí evropské civilizace v jejích dějinách i v současnosti. To se jeví jako aktuálně obzvlášť významné, neboť se projevuje určitá krize evropské kultury a identity a současně dochází k pokusům o jejich historicky neoprávněné redefinice kupř. ve prospěch bojkotu multikulturního, multináboženského a multietnického soužití či kontaktu s jinými společnostmi a kulturami.


Studijní plán studentů, se zapíší v ak. roce 2019/20

Text akreditace ke stažení


Užitečné odkazy:

Stránky fakulty humanitních studií (informace o přijímacím řízení, kontaktní údaje, studijní oddělení)

Vstup do repozitáře závěrečných prací

Studentské FAQ (informace ke kreditům, přerušení studia, poplatkům za studium a podobně)
Poslední změna: 7. říjen 2020 19:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám