• O DMEK

O DMEK

Vítejte na stránkách programu Dějiny moderní evropské kultury


Studijní program Dějiny moderní evropské kultury i studijní obor Evropské kulturní a duchovní dějiny, na nějž prvně jmenovaný navazuje, se zaměřují na syntetické vystižení duchovních specifik Evropy, jak je lze rozpoznat v jejich kulturních dějinách.


Studium a zkoumání tohoto tématu je mimořádně aktuální vzhledem k prohlubující se krizi evropské identity, ale také vzhledem k posilování proudů, které zpochybňují tradici sebereflektivní racionality. Ta patří k základům Evropy jakožto kulturní jednotky a proti ní lze dnes rozpoznat posilování nových kmenově nacionalistických, autoritářských a jinak populistických a ideologizujících tendencí. Česká témata do našeho oboru patří vždy jen jako integrální součást témat evropských.


Specifická konstrukce studia umožňuje, aby studenti dobře poznali ideový a duchovní základ (tedy nejen tradičních náboženství, ale i moderních nacionalismů a dalších ideologií) vizuální komunikace a umělecké tradice, a pochopili jejich zvláštní možnosti při utváření a zprostředkování duchovního obsahu evropského myšlení a dějin dnes i v budoucnosti.


Text akreditace DMEK

Poslední změna: 21. leden 2021 19:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám