O programu

O programu Dějiny moderní evropské kultury

Základem studijního programu Dějiny moderní evropské kultury je historické studium jednotlivých oblastí kulturních dějin Evropy, především obecných dějin evropské kultury a vzdělanosti, náboženských dějin Evropy a evropské vizuální kultury. Ačkoli studijní programu Dějiny moderní evropské kultury podává, resp. z věcných důvodů přímo musí podávat přehled vývoje všech těchto oblastí od nejstarších dob po současnost, výuka je konstruována tak, aby pokryla především ty aspekty evropských kulturních dějin, které mají aktuální relevanci a na něž či jejich nejrůznější reinterpretace je v současnosti navazováno a odkazováno. Z téhož důvodu jsou z časového hlediska „nadprezentována“ období tzv. dlouhého 19. století a 20. století, jejichž význam pro utváření moderní a současné evropské kultury je zásadní. Pro studijní program je přitom určující obsahové, teoretické a metodologické zvládnutí historické práce, to však neznamená rezignaci na interdisciplinární charakter studia. Naopak, specifikem studijního programu je důraz na integraci různých badatelských přístupů využívajících vedle historických věd rovněž teorií a metod společenských věd, religionistiky a dějin umění.


Kulturní specifika Evropy i jejích jednotlivých součástí, na něž se dlouho kvůli upřednostňování ekonomických a politických hledisek nebral ohled, se v současnosti staly významným prvkem a současně problémem probíhající evropské integrace a vztahu Evropy a Evropanů k příslušníkům jiných kultur. Vědomá reflexe a akademicky i společensky odpovědné zprostředkování a rozvíjení evropských kulturních tradic se stávají nezbytnou podmínkou pro pracovníky v široké oblasti vzdělávání a kulturního působení ve státním i neziskovém sektoru, v médiích a řadě v dalších oblastí. Na tyto otázky bude zjevně kladen stále větší důraz, proto lze očekávat další růst zájmu o studium kulturních dějin.


Cílem studijního programu Dějiny moderní evropské kultury je poskytnout komplexní vzdělání v oblasti evropských kulturních dějin, umožňující absolventům kvalifikovaně reflektovat, interpretovat a prakticky navazovat na kulturní zázemí evropské civilizace v jejích dějinách i v současnosti. To se jeví jako aktuálně obzvlášť významné, neboť se projevuje určitá krize evropské kultury a identity a současně dochází k pokusům o jejich historicky neoprávněné redefinice kupř. ve prospěch bojkotu multikulturního, multináboženského a multietnického soužití či kontaktu s jinými společnostmi a kulturami. Na UK není realizován žádný jiný studijní program, který by něco takového umožňoval.
Poslední změna: 21. leden 2021 19:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám