PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

Viz SIS


Odborná specializace

dějiny univerzitní vzdělanosti; dějiny vědeckých institucí; urbánní dějiny; česko-polské akademické kontakty v 19. a 20. století


Pedagogická praxe

externí vyučující FF UK a FHS UK


Vzdělání

FF UK, obor historie – archivnictví (Mgr., 1998); tamtéž, pomocné vědy historické (Ph.D., 2007 – disertační práce uznána jako rigorózní


Zaměstnání

1996-2005 – Archiv Akademie věd ČR

2000-2002 – Výzkumné centrum pro dějiny vědy

2002-2004 – Státní okresní archiv Praha-východ

2004-dosud – Ústav dějin a archiv Univerzity KarlovyVýznamnější publikace

  • Slovanství a věda v 19. a 20. století. Práce z Archivu Akademie věd, řada A, svazek 8, Praha 2006, 288 s. (editor svazku)

  • Ewa Dziurzyńska – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (edd.), Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym, Kraków 2007, 309 s.

  • Marek Ďurčanský – Tomáš Rataj – Igor Votoupal (eds.), Josef Merkl, Dějiny královského města Nymburka, Praha 2012, 280 s.

  • Česká města a jejich správa za třicetileté války. Zemský a lokální kontext, Praha 2013, 412 s. + 87 s. příloh. Vydáno také jako e-kniha.

  • Two Great Anniversaries, Two Lost Oportunities. Charles University in Prague, 1848 and 1948, in: Pieter Dhondt (ed.), University Jubilees and University History Writing. A Challenging Relationship, Leiden – Boston 2015, s. 21-56 (společně s Pieterem Dhondtem)

  • Marek Ďurčanský – Roman Kolek (eds.), Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654. Fontes Musaei civitatis Celakovicensis, sv. 4. Čelákovice – Praha 2016, 456 s.

  • Marek Ďurčanský – Michal Plavec (eds.), Labe v proměnách věků, Praha 2018, 230 s. (=Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 54)


Poslední změna: 28. květen 2019 15:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám