Studijní opory

Studijní opory slouží k prohloubení znalostí získaných v rámci přednášek a seminářů povinných kurzů DMEK, eventuelně mohou do jisté míry suplovat účast při výuce z důvodu absence apod. Nelze je však považovat za „náhradu“ účasti na povinných přednáškách a seminářích a na jejich obsah se nelze odvolávat v rámci zápočtů / zkoušek jako na dostatečnou informační bázi nezbytnou pro splnění příslušných studijních povinností.Mezi studijní opory patří zejména:


  • Internetové bibliografie a recensní portály;


  • Doplňující literatura k jednotlivým tématům přednášeným v rámci skeletových kurzů;


  • Instruktážní texty pro diplomní semináře;


  • Elektronické materiály výukových textů, pokud se jejich zveřejnění nepříčí autorskému zákonu.


Veškeré studijní opory naleznete v MOODLE.

Materiály studijních opor jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.


Studijní opory k bloku Dějiny evropské kultury a vzdělanosti ke stažení:

Kulturní dějiny

Historiografie jako aplikovaná společenská věda

Dějepisectví jako prostředek společenské reflexe

Dějepisná periodisace

Interdisciplinarita

Modernita a modernisace

Katastrofa jako dějepisné téma


Studijní opora k předmětu Náboženské dějiny Evropy ke stažení:

Doplňující seznam literatury

HARNACK, Adolf. Dějiny dogmatu. Ústřední cirkevní nakladatelství, 1974. (K dispozici )


Studijní opory k bloku Vizuální kultura v evropské historii k dispozici v SIS.


Studijní opora k předmětům Proseminář kulturních dějin a Diplomní seminář kulturních dějin ke stažení:

Kvalifikační práce

Návod k psaní zpráv a recensíPoslední změna: 17. září 2019 14:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám