prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

Vedoucí Katedry historických věd

Vedoucí programu Dějiny moderní evropské kultury


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Tel.: 224 271 423

Tel. (SOU AV ČR): 210 310 223

Pravidelné konzultační hodiny platí pouze v období semestrální výuky, ve zkouškových obdobích jsou vyhlašovány jinak. Konzultace mimo konzultační hodiny je možné domluvit prostřednictvím e-mailu.


Vyučované předměty:

viz SIS


Badatelská témata


 • Česká religiozita 18.–21. století v evropském kontextu

 • Evangelické církevní dějiny

 • Sociologie náboženství a kultury

 • Populární kultura ve 20. století

 • Dějiny sociologie a příbuzných věd

 • Ekonomická sociologieStudium


 • Fakulta humanitních studií UK – obecná antropologie (Mgr. 2001)

 • Filosofická fakulta UK – religionistika (Mgr. 2002)

 • Filosofická fakulta UK – historie (PhDr. 2006, PhD. 2005)

 • Fakulta humanitních studií UK – antropologie (doc. 2009)

 • Univerzita Karlova – sociální a kulturní antropologie (prof. 2017)


Zaměstnání


 • Fakulta humanitních studií UK – profesor (od 2001)

 • Sociologický ústav AV ČR – vedoucí vědecký pracovník (od 2002)

 • Filosofická fakulta UK – vědecký pracovník (2003–05)Delší zahraniční stáže


 • EHESS Paris (2006)

 • University of California, Santa Barbara (2007)

 • Ludwig-Maximilians-Universität, München (2023)Členství v akademických komisích a radách


 • Učená společnost ČR (od 2022)


 • Lidé města / Urban People – šéfredaktor (od 2007, člen RR od 2004)

 • Central European Journal for Contemporary Religion - člen RR (od 2017)

 • Český lid - člen RR (od 2018)

 • Sociologický časopis / Czech Sociological Review – člen RR (2006–2016) • Dozorčí rada GA ČR – člen (od 2023)

 • Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (od 2022)

 • Grantová agentura ČR – člen panelu pro historii a archeologii (2009–13, zároveň 2009–12 předseda panelu a 2009–11 místopředseda oborové komise pro společenské a humanitní vědy), člen panelu pro filosofii a religionistiku (2014–18, 2017–18 předseda)

 • Grantová agentura UK - člen oborové rady pro společenské vědy (od 2018), předseda skupiny pro historii a etnologii (od 2021)

 • Fakulta humanitních studií UK – člen OR doktorského studijního oboru Antropologie (od 2013), člen OR doktorského studijního oboru Soudobé evropské dějiny (od 2015)

 • Univerzita Karlova – člen rad programu Cooperatio History a Social and Cultural Anthropology (od 2021)

 • Etnologický ústav AV ČR – člen atestační komise (od 2018)

 • Etnologický ústav AV ČR – člen vědecké rady (od 2019)Ocenění


 • Cena Josefa Hlávky (2003)

 • Cena Vzdělávací nadace Jana Husa (2005)

 • Prémie Otto Wichterleho AV ČR (2006)

 • Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky (2010)Osobní informace


 • Ženatý se socioložkou a sociální antropoložkou Mgr. Olgou Nešporovou, PhD. (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha)

 • 3 děti

 • Člen Českobratrské církve evangelické

 • Zájmy: cestování, fotografie, knihy, hudba, kavárnyNejvýznamnější publikace


 • Encyklopedie Církve československé husitské. Karolinum, Praha 2022 (s kolektivem).

 • Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Náboženství Dioskúrů. Karolinum, Praha 2020.

 • Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století. Kalich, Praha 2019 (s kolektivem).

 • Slovník institucionálního zázemí české sociologie. Scriptorium, Praha 2017.

 • Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Karolinum, Praha 2015 (spoluautor Zdeněk Vojtíšek).

 • Dějiny české sociologie. Academia, Praha 2014 (s kolektivem).

 • Slovník českých sociologů. Academia, Praha 2013 (s kolektivem).

 • Republika sociologů. Zlatý věk české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. Scriptorium, Praha 2011.

 • (ed.) Edice českých sociologických časopisů. Sociologický ústav AV ČR + MathAn, Praha 2011 (spolueditorka Anna Kopecká).

 • (ed.) Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech. Sociologické nakladatelství, Praha 2011 (spolueditorka Anna Kopecká).

 • Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Kalich, Praha 2010.

 • Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Scriptorium, Praha 2010 (s kolektivem).

 • Století evangelických časopisů, 1849–1948. Časopisy v dějinách „lidových“ protestantských církví v Čechách a na Moravě. Kalich, Praha 2010.

 • (ed.) Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918). Albis international, Ústí nad Labem 2010 (spolueditorka Kristina Kaiserová).

 • Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Kalich, Praha 2009.

 • Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Lutherova společnost, Praha 2009 (spoluautoři Jiří Just a Ondřej Matějka).

 • Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Scriptorium, Praha 2008.

 • Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Malvern, Praha 2008 (spoluautor Dušan Lužný a kol.).

 • Příručka sociologie náboženství. Sociologické nakladatelství, Praha 2008 (spoluautor David Václavík a kol.).

 • Institucionální zázemí české sociologie před nástupem marxismu. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2007.

 • Sociologie náboženství. Portál, Praha 2007 (spoluautor Dušan Lužný). 

 • (ed.) Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. Albis international, Ústí nad Labem 2007.

 • Děkuji za bolest… Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.–80. let. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2006.

 • Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Albis international, Ústí nad Labem 2006.

 • (ed.) Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Plzeň 2006 (spolueditoři Marek Jakoubek a Tomáš Hirt).

 • (ed.) Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2006 (spolueditor Jiří Večerník).

 • Sociokulturní kapitál a socioekonomické instituce v zemědělství. Národohospodářský ústav J. Hlávky, Praha 2005.

 • (ed.) Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku. Filosofická fakulta UK, Praha 2005.

 • (ed.) Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2004.

 • Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Albis international, Ústí nad Labem 2004.

 • (ed.) Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2003.

 • Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Sociologický úsv AV ČR, Praha 2002.Osobní webové stránky


http://www.soc.cas.cz/lide/zdenek-r-nespor


Poslední změna: 30. červen 2023 19:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám