prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Garant programu Dějiny moderní evropské kultury


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Badatelská témata


 • mezioborové problémy kulturních a sociálních dějin, dějin umění, dějin dějepisectví, dějin školství a vzdělanosti, dějin měst, a to v období 16. až 20. století v českých zemích a střední Evropě a moderní německé dějiny


Studium


 • 2000   prof., Univerzita Karlova, profesor moderních dějin

 • 1995  doc., Fakulta sociálních věd UK, docent moderních dějin

 • 1987  CSc., Ústav československých a světových dějin ČSAV

 • 1978  PhDr., Filozofická fakulta UK

 • 1978  promovaný historik, FF UK, obor dějepis a archivnictvíZaměstnání


 • 2012 → profesor Historického modulu, Fakulta humanitních studií UK

 • 1997–2003 ředitel Institutu mezinárodních studií, FSV UK

 • 1995–2012 vedoucí Katedry německých a rakouských studií, Institut mezinárodních studií, FSV UK

 • 1994 → akademický pracovník, Institut mezinárodních studií, FSV UK, Katedra německých a rakouských studií

 • 1990–1995 externí/interní akademický pracovník, UK

 • 1978–1993 archivář, Archiv hlavního města Prahy (1990–1994 zástupce ředitele)Zahraniční stáže (výběr)


 • 2008 hostující profesor (Lehrauftrag), Universität Konstanz, Německo

 • 2006 hostující profesor (Lehrauftrag), Universität Regensburg, Německo

 • 2001–2002 hostující profesor, Universität Göttingen, Německo

 • 2000–2001 hostující profesor, Universität Regensburg, Německo (Bohemicum)

 • 1992–1993 hostující docent, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Německo

 • 1991 stipendista, Institut für europäische Geschichte Mainz, NěmeckoČlenství ve vědeckých a redakčních radách a odborných společnostech


 • 2018 → Člen rady Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu AV ČR

 • 2015 → Člen vědecké rady Haus der Geschichte Österreichs, Wien

 • 2014 → Člen vědecké rady FHS UK

 • 2010 → Člen vědecké rady, Institut für Europäische Geschichte, Maniz

 • 2007–2013 Člen vědecké rady FRIAS, Universität Freiburg im Breisgau

 • 2007 → Člen řídícího gremia Aktion Österreich-Tschechische Republik

 • 2006–2018 Člen vědecké rady UK

 • 2004–2009 Člen předsednictva Collegium Carolinum, Mnichov (řádným členem od 1997)

 • 2002–2005   Předseda Sdružení historiků ČR

 • 2000 → Dopisující člen Historische Kommission für die Böhmischen Länder (Heidelberg)

 • 1999–2012 Předseda evaluační komise pro společenskovědné ústavy AV ČR

 • 1997–2012 Člen vědecké rady FSV UK

 • 1993 → Člen Česko-německé komise historiků (2001 – 2008 předseda české sekce)

 • 1990–1993 Člen Vědecké archivní rady ČR

 • Spolueditor: Český časopis historický, Pražský sborník historický, Documenta Pragensia

 • Člen redakční rady: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Soudobé dějiny, Bohemia (Mnichov)Ocenění


 • 2007 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse (Německo)Nejvýznamnější publikace


 • Jiří Pešek, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547–1620 (Všední dny kulturního života), UK Praha 1993

 • František Kavka – Josef Petráň a kol., Dějiny Univerzity Karlovy I., III. IV. Praha, Karolinum  1995–1998

 • Jiří Pešek, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1920, Praha,  Scriptorium 1999

 • Václav Ledvinka - Jiří Pešek, Praha (v řadě: Dějiny českých měst), Lidové noviny, Praha 2000

 • Václav Ledvinka - Jiří Pešek, Prag, Lidové noviny, Praha 2001

 • František Kavka - Josef Petráň a kol., A History of Charles University, Vol. I., II., Prague  2001

 • Německé dějiny optikou recensenta. Literatura o dějinách německy mluvící střední Evropy 19. a 20. století v recensích Jiřího Peška z let 1990–2002, HU AV ČR Praha 2004

 • Markéta Theinhardt – Klára Benešovská – Zdeněk Dragoun – Mojmír Horyna – Jiří Pešek – Taťána Petrasová – Roman Prahl – Rostislav Švácha, Prague, Citadelles – Mazenod,  Paris, 2005, spoluautor s. 115–472.

 • Manfred Kittel – Horst Möller – Jiří Pešek – Oldřich Tůma, Deutschsprachige Minderheiten in Europa 1945. Bilanzen eines deutsch-tschechischen Projekts, Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus, München 2007

 • Jiří Pešek – Lucie Filipová a kol., Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraniční 1880–2010, Praha Karolinum 2013

 • Jiří Pešek a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války, Praha Argo 2013

 • Jiří Pešek – Oliver Rathkolb a kol., Soudobé dějiny v pohybu. Rakouský výzkum dějin 20. století, Praha Karolinum 2013

 • Jiří Pešek – Oliver Rathkolb et al., Zeitgeschichte in Bewegung. Die österreichische Erforschung des 20. Jahrhunderts, Praha Karolinum 2013

 • Jiří Pešek, Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví, Praha, Academia 2014

 • Jiří Pešek, Jeho Praha. Výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy. Edd. Olga Fejtová – Kateřina Jíšová – Martina Power – Hana Svatošová, Praha Scriptorium 2014

 • Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel, Velmocenské ambice v dějinách, Acta Societatis Scientarum Bohemicae Vol. 1, Praha 2015, 148 str. ISBN 978-80-905088-1-1; kap. Evropská vyhnání a vysídlení 20. století a velmoci, s. 103–138.

 • Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii, Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Martina Maříková – Jiří Pešek, Scriptorium, Praha 2017 (Documenta Pragensia 36), 731 str. ISBN 978-80-86852-79-9.

 • Barbora Pecková - Lucie Rajlová - Jiří Pešek (eds.), Historie zrozená z rozhovoru. Interview ve výzkumu soudobých dějin, Praha FHS UK 2018, 233 str. ISBN 978-80-7571-016-1Osobní webové stránky


http://geschichtsfabrik.wordpress.com/


Internetové přednášky na TV UK Praha:


http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000085-univerzita-karlova-on-line/215251000750027-zkusenosti-nemecka-s-imigracni-krizi


http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000085-univerzita-karlova-on-line/215251000750019-velmoci-vcera-dnes-a-zitra-pripad-nemecka


http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000085-univerzita-karlova-on-line/214251000750031-ctvrt-stoleti-demokracie-ocima-historika


http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000085-univerzita-karlova-on-line/213251000750026-sedmnacte-listopady-milniky-soudobych-dejin-university-karlovy


http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000085-univerzita-karlova-on-line/213251000750014-vyroci-zalozeni-univerzity-karlovy
Poslední změna: 21. leden 2021 19:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám