Státní závěrečná zkouška EKDD

Části státní závěrečné zkoušky na EKDD

1. Obhajoba diplomové práce

2. Evropské kulturní a duchovní dějiny


K oběma částem SZZ se studenti poprvé přihlašují současně, a to přes Studijní informační systém: viz podrobný návod zde.


Přihlášku k SZZ, kterou si vytisknete ze SIS (opět viz výše uvedený návod), spolu s diplomovou prací odevzdáváte tajemnici oboru k jednomu ze tří termínů, které jsou dány harmonogramem akademického roku. Diplomovou práci odevzdáváte ve dvou výtiscích, přičemž jeden výtisk musí být v tvrdé vazbě, druhý může být ve vazbě kroužkové.

Na poslední den daného termínu jsou obvykle vypsány ještě mimořádné úřední hodiny tajemnice.


Do téhož termínu je taktéž nutné nahrát práci spolu s abstrakty (v českém a anglickém jazyce) do SIS: Témata prací (Výběr práce) > vyfiltrovat si svoji práci > rozkliknout > Editace.


Posudky na svou práci poté naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby.


K přistoupení ke zkoušce je nutné získat alespoň 120 kreditů (z toho je 103 kreditů za povinné předměty, min. 5 kreditů za povinně volitelné předměty, max. 12 kreditů za volitelné předměty), které student musí mít v systému nejpozději 3 dny před plánovaným konáním státní závěrečné zkoušky.


1. Obhajoba diplomové práce

Veškeré formální náležitosti týkající se diplomových prací jsou uvedeny v sekci diplomová práce.


2. Evropské kulturní a duchovní dějiny

Zkouška se bude sestávat ze tří otázek. První otázka se týká širšího kulturního kontextu tématu diplomové práce, otázku volí komise. Druhá otázka se bude týkat některého tématu ze starších kulturních dějin Evropy (zhruba do roku 1500), otázku si student losuje. Třetí otázka se bude týkat některého tématu z novějších kulturních dějin Evropy (zhruba od roku 1500 do současnosti), otázku si student opět losuje. Otázky a literatura k nim jsou dány rozsahem čtyř skeletových předmětů (Evropská slovesná kultura, Evropská vizuální kultura, Evropská duchovní kultura a Dějiny evropské vzdělanosti) a jsou dostupné zde. Na přípravu odpovědí má student 10 min.
Poslední změna: 15. únor 2021 14:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám