Obecné informace

Studium Dějin moderní evropské kultury je dvouleté, pro řádný průběh vyžaduje plné studijní nasazení.


Student během studia absolvuje 3 skupiny povinných předmětů a 2 semináře: • Dějiny evropské kultury a vzdělanost I., II.

  Seminář k dějinám evropské kultury a vzdělanosti

 • Náboženské dějiny Evropy I., II.

  Seminář k náboženským dějinám Evropy

 • Vizuální kultura v evropské historii I., II.

  Seminář k vizuální kultuře


 • Proseminář kulturních dějin

 • Diplomní seminář kulturních dějin


Kredity získané z těchto kurzů je potřeba doplnit kredity z kurzů povinně volitelných či volitelných podle Studijního a zkušebního řádu UK.Registrace diplomní práce

Téma diplomní práce zadávají po dohodě s diplomantem učitelé skeletových předmětů; v případě školitelů z jiných součástí fakulty nebo (ve výjimečných případech) z jiných fakult či pracovišť volba školitele i tématu podléhá schválení vedoucího oboru.


Vstup do repozitáře závěrečných prací


Studentské FAQ (informace ke kreditům, přerušení studia, poplatkům za studium a podobně)


Studijní plán studentů, kteří se zapíší do studia v ak. roce 2019 a dalších "lichých" letech

Studijní plán studentů, kteří se zapíší do studia v ak. roce 2020 a dalších "sudých" letech


Text akreditace ke staženíPoslední změna: 6. únor 2022 19:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám