Modelová témata diplomových prací

Seznam volitelných témat DP není v žádném případě určující, natož vyčerpávající. Následující seznam je proto třeba chápat spíše jako inspiraci. Vyučující DMEK preferují, zvolí-li si student dle vlastních zájmů a možností (jazyky, schopnost práce s archivním matriálem) téma DP samostatně, po nezbytné dohodě s příslušným vyučujícím. Vedoucím DP může být kterýkoli z vyučujících skeletových předmětů nebo (po schválení vedoucím programu) kterýkoli další vyučující z FHS UK či externista; téma musí ovšem spadat do sféry evropských kulturních dějin.


prof. Nešpor

 • Vývoj konkrétního náboženského společenství (např. metodistické farnosti ve Slaném) v historických a sociálních souvislostech (Nešpor)

 • Konfesní identita náboženského společenství (kupř. propagátorů Starokatolické církve) nebo významné postavy společenského a kulturního života (třeba Jaroslava Kvapila) v historických a sociálních souvislostech (Nešpor)

 • Religiozita konkrétního náboženského / lokálního / sociálního / kognitivního společenství v pohledu sociologie náboženství (Nešpor)

 • Projevy náboženství ve veřejném prostoru (kupř. veřejné obřady a truchlení po smrti Václava Havla) (Nešpor)

 • Import náboženských idejí do české společnosti 19. až 21. století (např. misie Svědků Jehovových v meziválečném období) (Nešpor)

 • Religiozita imigrantů a její recepce v české společnosti, zejm. v případě islámu (Nešpor)

 • Vývoj kremačního hnutí a pohřbů žehem v konkrétním regionu (např. na Mostecku) (Nešpor)

 • Umělecké, především literární ztvárnění religiozity v díle konkrétního českého či evropského umělce (např. biblické motivy v písních Karla Kryla)

 • Vliv religiozity na akademickou práci konkrétního českého či evropského humanitního / sociálního vědce či vědecké školy (např. ateismus Ivana Svitáka)

 • Odborná činnost a veřejné působení konkrétního humanitního / sociálního vědce v české společnosti ve 20. století (např. neúspěšná politická kariéra I. Arnošta Bláhy)


prof. Pešek

 • Proměny podílu antické kultury v universitních/školních programech 16. až 19. století

 • Studenti z Čech ve Vídni v 60. letech 15. století/ 60. letech 18. století/ v roce 1900 v roce 1942

 • Docent vídeňské university Tomáš Masaryk

 • Vrchlického doktorandi

 • Schiller jako profesor a vědec

 • Obraz Ameriky /Afriky, Austrálie/ Asie ve školních atlasech a učebnicích 16.-18. století

 • Petrus Ramus a jeho význam pro české renesanční školství

 • Albert Einstein v Praze

 • Pražské universitní extense okolo 1900

 • Lex Mareš

 • Profesoři UK v čsl. parlamentu 20. let


prof. Matoušek


doc. Horský

 • Práce psané metodikou dějin pojmů a idejí, vždy zaměřené na vybraný okruh textů resp. vybrané autory. Jednalo by se o pojmy, jako je církev, zbožnost, spása, magie, vývoj, čas, přirozenost, rodina, sociální prostor. Konkretizace tématu dle domluvy se zájemci.


Poslední změna: 9. únor 2021 11:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám