Otázky k SZZ: Náboženské dějiny Evropy

 1. Předkřesťanská religiozity Evropy;

 2. Antické křesťanství;

 3. Východní (pravoslavné) křesťanství od antiky po současnost;

 4. Středověké latinské (západní) křesťanství;

 5. Lidová zbožnost (středo-)evropského středověku a raného novověku;

 6. Evropské židovství ve středověku a v raném novověku;

 7. Evropská reformace;

 8. Protireformace a katolická reforma;

 9. Evropské osvícenství;

 10. Střet s mimoevropskými duchovními tradicemi v raném novověku a v 19. století;

 11. Náboženství a církve v 19. století;

 12. Projekt sekulární modernity a jeho nositelé;

 13. Proces sekularizace;

 14. Náboženský modernismus;

 15. Evropské křesťanství v první polovině 20. století: církve – kultura – společnost;

 16. Evropské křesťanství ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století: církve – kultura – společnost;

 17. Židovské náboženství a kultura v 19. a 20. století;

 18. Náboženské alternativy a necírkevní religiozita (spiritualita) ve 20. století;

 19. Religiozita, migrace a globalizace ve 20. a na počátku 21. století;

 20. Evropa a islám.


Poslední změna: 13. listopad 2019 11:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám