Tajemnice programu

Tajemnice má na starost bezproblémový chod studijního programu po administrativní stránce. Pomůže Vám tedy se všemi náležitostmi týkajícími se administrativy Vašeho studia počínaje přijímacím řízením a absolvováním studia konče.


Tajemnicí programu Dějiny moderní evropské kultury je Mgr. Karolína Šedivcová.

Karolína absolvovala bakalářský studijní obor Studium humanitní vzdělanosti a navazující magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika, v současné době studuje doktorský obor Sémiotika a filosofie komunikace.


Kontakt:


Úřední hodiny: Úřední hodiny jsou zveřejněny v kontaktech. Úřední hodiny pro odevzdávání diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce budou včas ohlášeny.


Poslední změna: 7. říjen 2020 19:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty




Jak k nám