Tajemnice programu

Tajemnice má na starost bezproblémový chod studijního programu po administrativní stránce. Pomůže Vám tedy se všemi náležitostmi týkajícími se administrativy Vašeho studia počínaje přijímacím řízením a absolvováním studia konče.


Tajemnicí programu Dějiny moderní evropské kultury je Bc. Kateřina Kovaříková.

Kateřina absolvovala bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura na FF UK, v současné době studuje magisterský obor Ediční a nakladatelská praxe na FF UPOL.


Kontakt:


Úřední hodiny: Úřední hodiny jsou zveřejněny v kontaktech. Úřední hodiny pro odevzdávání diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce budou včas ohlášeny.


Poslední změna: 15. únor 2023 21:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám