Mgr. Marie Novotná, Ph.D.


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

Viz SISBadatelská témata


 • Pojetí těla v staroseverské literatuře

 • Severské balady

 • Teorie překladu – zejména zacházení s vlastními jmény

 • Žánrové rozdíly staroislandských ságVzdělání


 • od 2014 – doktorské studium na katedře filosofie přírodních věd PřFUK

 • 1992–1998 – studium na katedře germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FFUK (státní závěrečná zkouška v oboru norština)

 • 1995–1996 – studium na Univerzitě Reykjavík (islandský jazyk a literatura)

 • 1992–1998 – studium na PřF UK (Mgr.), odborná biologie

        Delší zahraniční pobyty:


 • 1999  – Muzeum přírodních věd v Paříži, 6 měsíců

 • 1998  –  Literární archív v Kodani, 6 měsíců

 • 2015 –  Univerzita v Curychu, 7 měsíců


Vybrané publikace


 • Mezi světy. In: Plav 9 (2009).

 • Relation of Soul and Body. In: The 15th International Saga Conference, Sagas and the Use of the Past, ed. by Nordvig and Torfing, Aarhus University: Aarhus 2012.

 • Novotná, M., Starý, J.: Rendering Old Norse names in translation into West-Slavic Languages.  Scripta Islandica 65/2014.

 • Hamr of the Old Norse body. In: The 16th International Saga Conference, Sagas and Space. Zurich and Basel 2015.

 • Islandské rodové ságy. In: Staroislandské ságy, Garamond 2015.

 • Adaptation of foreign words into Czech: the case of Icelandic proper names. Orð og tunga 18 (2016).

 • Body description as a genre marker: Jómsvíkinga saga, in: Müller-Wille K., Heslop K., Richter A.K.,Rösli L. (eds.), Skandinavische Schriftlandschaften, Beiträge zur Nordischen Philologie 59 (2017), pp. 68–71.

 • Role of the Body - Scandinavian Ballads vs. Old Norse Literature, in: Malan Marnersdóttir et al. (eds.), Ballads. New approaches, Tórshavn: Faroe University Press, 2018, pp. 293–305.Členství v odborných organizacích:


 • Advisory Board of International Saga Society

 • Viking society for Northern researchProjekty


 • 2008–2011 Korespondence Jana Patočky s komeniology, 401/07/1457 GA ČR

 • 2015–2018 Supernatural Spaces, Erasmus+ Multilateral Teachers´ Exchange

 • 2016 FM EHP/ Norway: Old Norse literature in the Central European perspective: EHP-CZ07-INP-2-080-2014

 • 2015 FM EHP/ Norway: Concept of the body in Old Norse literature: NF-CZ07-INP-4-220-2015

 • 2018 Univerzitní Centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204002)Překlady


 • Frída Sigurdadottir: Dveře. In: Almanach severských literatur, Karolinum 1999

 • Severské balady. Aurora 2000.

 • Henri Bergson: Vědomí a život. In: Duchovní energie, Vyšehrad 2002.

 • Elisabeth Cleve: Drž tátu za ruku, Lidové noviny 2004.

 • Wencke J. Seltzer: Sedm němých let, Portál 2008.

 • Milada Blekastad: Korespondence z let 1961–1980. In: Sebrané spisy J. Patočky, Korespondence.

 • Ari Učený: Kniha o záboru země, Plav 9, 2009. p. 49–53.

 • Milada Blekastad: Korespondence z let 1961–1980. In: Sebrané spisy J. Patočky Sv.21, Korespondence s komeniology, p. 545-615, Oikoymenh 2011.

 • Mikkel Tin: Tomáš Smetana – Kresby. Vytvořit si tradice. Fenomenologická interpretace díla českého malíře T. Smetany. Katalog výstavy.

 • Tore Kvaeven: Drsný je zákon mé země, Plus 2015.

 • Sága o Vilmudu Mimoňovi. In: Lživé ságy starého Severu. Hermann a synové, 2015.

 • Gyrðir Elíasson: Měděné pole. Plav, 2016. ./Koparákur/

 • Lunde, Stein Erik, Øyvind Torseter: Nemůžu usnout, Cesta domů 2018. /Eg kan ikke sove no/Poslední změna: 21. leden 2021 19:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Dějiny moderní evropské kultury

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty
Jak k nám